מילון מושגים

ארנונה- מס לרשות המקומית המיועד למימון פעילות הרשות. גובה הארנונה נקבע לפי שטח, מיקום ושימוש הנכס.

בניה רוויה- בנייה של בניין בן שתי קומות ומעלה, עם לפחות ארבע יחידות דיור כשבכל קומה דירהאחת לפחות.

בעלות– זכות משפטית בנכס הנותנת כוח משפטי לבעלים לעשות בנכס כרצונו.

גורם יעיל– הגורם אשר מחבר בין הצדדים ומביא לכך שתחתם בניהם עסקה.

טאבו – לשכות המקרקעין. המקום בו מנוהל הרישום בפנקס הקרקעות בישראל. בטאבו מבוצע רישום מקרקעין כגון קניה או מכירת דירה, רישום זכות ראשונים, רישום הערות אזהרה, רישום משכנתא, צו בית משפט וכו'.

גוש חלקה– בסיס נתונים לחלוקה של קרקעות. מסייע באיתור כתובת/נכס מסויים.

דו"ח אפס– דיווח המוגש בדרך כלל לבנקים לצורך בקשת ליווי פיננסי לבניה. הדיווח מבוצע בידישמאי מקרקעין וכולל פרטים על מצב הנכס- תיאור, סביבה, זכויות בנייה ותחזית עלויות הבנייה.

הון עצמי – סכום הכסף העומד לרשות הרוכשים ממקורות אישיים.

היטל השבחה– תשלום מבעל מקרקעין לוועדה לתכנון ובניה. ההיטל הוא תשלום על העלאת שוויהמקרקעין בעקבות אישור תוכניות בנייה.

היטלי פיתוח- תשלום מבעל המקרקעין לרשות המקומית בה נמצא הנכס. התשלום הוא עבור התשתיות מהם ייהנה הנכס. ישלום בעת מתן היתר בנייה או בעת הוספת התשתיות.

הלוואת בלון– הלוואה בה הקרן, הריבית והפרשי ההצמדה, אם ישנן, נפרעים בתשלום אחד בתום תקופת ההלוואה.

הקלה– חריגה מהחוק המאפשרת לבנות שלא בהתאם לכללים הרגילים. אישור הקלות הוא בסמכות הועדה המקומית לתכנון ולבנייה.

הערת אזהרה- רישום הנעשה במרשם המקרקעין לגבי כוונותיו של בעל המקרקעין לעשות עסקה במקרקעין. הרישום הוא מעין התחייבות לגבי העסקה ויידוע כל אדם אחר לגביה.

העברת זכויות– העברה של זכות החכירה בנכס מקרקעין באופן מלא או חלקי לגורם אחר,

תמורה או ללא תמורה.

השבחה– עליית שווי נכס מקרקעין . הנהנה מהשבחה הוא בעל הנכס.

התחדשות עירונית– תוספת בניה או חידוש מבנים באזורים עירוניים באמצעות פינוי בינוי או

עיבוי. בדרך כלל המטרה היא הוספת שטח בנוי לשם ניצול יעיל יותר של הקרקע, החייאת אזור עירוני, הכנסת שימושי קרקע חדשים ועוד.

ועדה מקומית- ועדה מקומית לתכנון ובניה הנו גוף משפטי הפועל במסגרת הרשות המקומית הנו בעל סמכות רישוי בתחום הבניה באזור שנקבע על ידי שר הפנים. חברי הוועדה הם תושבי הרשות ונבחרי ציבור מקומיים. במקרים רבים חברי מועצת הרשות המקומית הם חברי הוועדה המקומית

ועדה מחוזית – גוף ממשלתי ציבורי בעל סמכות משפטית תכנונית, ביקורתית ושיפוטית בתחום הבניה. ברחבי מדינת ישראל קיימות 6 וועדות מחוזיות. בוועדה חברים נציגי 11 משרדי ממשלה, נציגי הרשות המקומית, ונציגי המהנדסים והאדריכלים.

ועדה ארצית – המועצה הארצית לתכנון ובניה היא הגוף הבכיר ביותר בישראל לתכנון ובניה. היא אחראית על תכנון תוכניות מתאר ארציות, ייעוץ לממשלה בנוגע ליישום חוק התכנון והבניה, הגנה על מקומות לשימור וערכי טבע ונופים פתוחים, תכנון מתקני תשתית ועוד. במועצה חברים 32 איש ממגוון ארגונים הממשלה והממשל המקומי.

'ועדה לדיור לאומי' -היא ועדה לאישור תוכניות בניה. הועדה הוקמה כחלק מחוק הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה למגורים, אשר אושר הכנסת באוגוסט 2011. החוק נחקק בעקבות משבר הדיור והוא מאפשר לזרז את הליכי אישור הבנייה למגורים.

זיקת הנאה – זכות לאדם או לישות לעשות שימוש במקרקעין השייך לאדם אחר בלי להקנות למשתמש חזקה על המקרקעין. זיקת הנאה מוגדרת בחוק המקרקעין, והיא יכולה לחול על כל המקרקעין או רק חלק ממנו, ולהינתן מכוח שימוש לאורך שנים.

זכות ראשונים- המכונה גם זכות קדימה במקרקעין, היא זכות המוקנית באמצעות חוקי המקרקעין. הכוונה היא שבעת מכירת נכס מקרקעין, אדם שהוגדר כבעל זכות זו יקבל קדימות על פני אחרים. זכות זו נרשמת בלשכת רישום המקרקעין.

זכות במקרקעין – זכות הנגזרת מכוח חוק המקרקעין. החוק מגדיר חמש זכויות שיש לאדם או ישות בנכס הרשום על שמה בפנקס המקרקעין: בעלות, שכירות, משכנתא, זיקת הנאה, זכות קדימה.

אהבתם? מוזמנים לשתף.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
العربيةEnglishFrançaisעִבְרִיתРусский

רוצים להישאר מעודכנים על השקעות נדל"ן לפני כולם?

השאירו פרטים והצוות שלנו ידאג להשאיר אתכם מעודכנים תמיד.